Als het gezegde “Beter een goede buur dan een verre vriend” ook van toepassing was geweest op Hugo de Jonge, was er beduidend weinig uitgelekt tijdens zijn bewindsperiode. Maar het feit dat echt iedereen al weken van te voren wist wat er tijdens persco’s of anderszins geopenbaard ging worden, doet het tegendeel vermoeden. Brieven, poststukken met monsters van mondkapjes “om niet”, volledige boosterpakketten etc. etc., het kwam allemaal terecht bij de toch minder goede buren. Aangezien “de naaste” hoog in het vaandel staat van het Christelijk Democratisch Appel, zit Hugo als minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening qua buren mogelijk in een gunstigere positie, alhoewel hij momenteel schijnt te zijn overgestapt van buurtapp naar Telegram.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *