Nu zelfs de tijdsgeest aan een ernstige psychische ziekte lijdt, zie je een nieuwe noodzaak. “Het kan zo ook niet langer! Euthanasie moet zelfs in het basispakket en op elk moment kunnen worden voorgeschreven!” licht Professor Ben Helder het standpunt toe.  “In het eerste stadium zag je politici die ernstige problemen hadden met hun korte ofwel actieve geheugen. In fase twee troffen we burgers die zich niet meer bewust waren van wat er om hen heen allemaal gebeurde In het derde en laatste stadium zien we binnen voornoemde groep een splitsing ontstaan. Patiënten die op sociale media totaal geen besef meer hebben van wat ze zelf allemaal uitvreten en dat nog verbloemen met een vage vorm van spierballentaal en aan de andere kant degenen die zonder ook maar enig benul apathisch dood en verderf zaaien. Hierdoor is er niet alleen voor hun slachtoffers, maar zelfs voor hele bevolkingen sprake van ondraaglijk lijden!” Op de vraag hoe massale euthanasie het snelst kan worden ingevoerd, blijkt plotseling een diep gekoesterde wens: “Al sla je me dood!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *