Als het gezegde “Beter een goede buur dan een verre vriend” ook van toepassing was geweest op Hugo de Jonge, was er beduidend weinig uitgelekt tijdens de Corona periode. Maar het feit dat echt iedereen al weken van te voren wist wat er tijdens persco’s geopenbaard ging worden, doet helaas het tegendeel vermoeden. Brieven, poststukken met monsters van mondkapjes “om niet”, volledige boosterpakketten etc. etc., het kwam allemaal terecht bij de toch minder goede buren. Aangezien “de naaste” hoog in het vaandel staat van het Christelijk Democratisch Appel, zit Hugo als minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening qua buren mogelijk in een gunstigere positie, alhoewel hij nu juist weer communiceert en veel zaken schijnt te regelen via buurtapps!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *